สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรและเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.65 นี้ เป็นต้นไป

3.1องค์ภา ดลน (2)
3.2องค์ภา (มีภาพ) บกพ
3.3องค์ภา ทร (3)
3.4องค์ภา มตช (3)
3.5องค์ภาประชวร ทร (4)
3.6องค์ภาประชวร มตช (3)
3.7องค์ภา ขส (3)
3.8องค์ภา ขส (3)
3.9องค์ภา นน (2)
3.10องค์ภา สยร
3.11องค์ภาประชวร ทพ
3.12องค์ภา ผจก
3.13องค์ภา (กทธก)
3.14คณะสงฑ์สวดถวายพระองค์ภา ดลน (2)

Share