สภากาชาดไทย และองค์กรต่าง ๆ เชิญชวนให้ประชาชนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธ.ค. 65 ณ สวนลุมพินี ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

4.1งานกาชาด (บกพ)
4.2งานกาชาด ทพ

Share