กลุ่มเซ็นทรัล เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่จุด“หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่” ณ ศูนย์การค้าในเครือทั่วประเทศ

6.ชวนบริจาคโลหิต สยามรัฐออนไลน์
Share