บจม.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 2 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

2.กิ่งกาชาดมอบเงิน สยามรัฐ
Share