รพ.ศิริราช ร่วมกับภาคเอกชนเปิดศูนย์บริการดูแลสุขภาพนอกพื้นที่ เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

2
Share