รพ.ศิริราช ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่อาคาร และช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาส

1-6
1-4
1-5
1-3
1-2

Share