มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แถลงข่าวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

5.1แถลงข่าวเพื่อนพึ่งภา แนวหน้าออนไลน์
5.2 เพื่อนพึ่งภา มติชน
5.3เพื่อนพึ่งภา แนวหน้าออนไลน์

3
3-2
3-3

1
1-2
1-3

4.เพื่อนพึ่งภา
Share