บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) นำดาราร่วมโครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราทำดี ด้วยหัวใจน้อมใจกันบริจาคเลือด
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) น้อมใจกันบริจาคเลือด