คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบพิธีบวงสรวงงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยจัดงานระหว่างวันที่ 2-11 ธ.ค.65

2.1เพื่อนพึ่งภา แนวหน้า
2.2เพื่อนพึ่งภา แนวหน้าออนไลน์

Share