ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ชวนส่งคลิปสั้น TikTok หัวข้อ การสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมของผู้ติดเชื้อ HIV ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ชิงเงินรางวัล 36,000 บาท ภายในวันที่ 27 พ.ย. 65 นี้

8.1เอดส์
8.2เอดส์2

Share