ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน แนะประชาชนให้พกฟ้าทะลายโจรติดตัวไว้ หากไม่สบายถึงแม้ขีดเดียวกินได้เลย

6.1หมอเตือนโควิด ผู้จัดการ
6.2หมอเตือนโควิด ข่าวหุ้น

Share