ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับมอบเงินบริจาคในโครงการ “Rare and Share”เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

9-1
9-2

Share