รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินจาก นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการ จากการแข่งขัน “FootRun TU-CU Virtual Run” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

7รพ.จุฬา
Share