ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดเผยว่า ยังไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือด ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

3 (3)
Share