สถานเสาวภา เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวโดนไม่เสียค่าใช้จ่าย ถึงสิ้นเดือนนี้ให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ที่อาคารเสรฐภักดี

4
2 (2)
Share