กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ Park Run Thailand โดยมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สสส. สนง.บรรเทาทุกข์ฯ และบจก.ไทยดอทรัน ร่วมจัดงาน RunForUnity วิ่งรวมใจเป็น 1 วันที่ 3 ธ.ค.65 เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน

1
Share