สภากาชาดไทย จัดงาน “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45” รายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45

C-190716008080.pdf 2
C-190717012157

C-190717014041
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45