นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ จักษุแพทย์ด้านจอตาและม่านตาอักเสบ รพ.จุฬา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางสายตา แนวทางรักษา รวมถึงเคล็ดลับในการดูแลดวงตา

5 (2)
Share