“โครงการล้านเต้า เราห่วงใย” ลงทะเบียนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี รพ.จุฬา เริ่มตั้งแต่ 12 พ.ค.65 ถึง 20 ต.ค.65 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ

2
Share