มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ จ.ระยอง

2
Share