นพ.โสภณ เมฆธน กล่าวว่า สภากาชาดไทยรับผิดชอบการบริจาคอวัยวะและยืนยันว่าไม่มีการค้าอวัยวะในประเทศ

13
Share