บจก. เต็ด ตรา แพ้ค จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิดโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

8
Share