เหล่ากาชาด จ.นครปฐม พร้อมคณะ ออกรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ รวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิต สู่ชีวิต ที่ ม.ราชภัฏนครปฐม
ออกรับบริจาคโลหิต

Share