โครงการจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาด จ. ชัยนาท พร้อมทีมจักษุแพทย์ รพ.จุฬา ตรวจรักษาพระสงฆ์ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

3
Share