ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และ ดร.พิชิต เลิศตำหรับ ร่วมลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ ถุงใส่ชิ้นเนื้อแบบเปิดได้เองสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง ณ อาคารอุปการเวชชกิจ

7
Share