จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมชมการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต” ครั้งที่ 45

C-190715004053
C-190715021064
Share