นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562

C-190714009007