เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ร่วมกับ รพ.โพธาราม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมนราธร ชั้น 4 รพ.โพธาราม

2
Share