ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช พร้อมมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายโต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ รร.คลองท่อม จ.กระบี่

13
Share