ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ พื้นที่ 4 ร่วมกับ บมจ. เอกชัยการแพทย์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต Giving is Living ครั้งที่ 13 “ช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต”

7
Share