ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แนะใช้การแยงจมูกเก็บน้ำลายตรวจฝีดาษลิง

4
Share