สภากาชาดไทย เป็นทางเลือกหนึ่งในการให้ไตเพื่อปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย ภาวะไตวายเรื้อรัง

13อวัยวะ เด ไตวาย
Share