รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กล่าวถึงกรณี รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสภาพยาโมลนูพิราเวียร์ ระบุมีการสั่งซื้อมาใช้ในครอบครัว ว่า การใช้ยาต้านไวรัสควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ยาไม่ได้มีเพียงพอสำหรับทุกคน ทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้ยาเหมือนกันหมด

6.8รพ.จุฬา มตช ติง อ.
6.7รพ.จุฬา BKP ต้านไวรัส
6.6รพ.จุฬา นน ติง อ.จุฬา
6.5รพ.จุฬา มตช ติง อ
6.4รพ.จุฬา เดกรอบ ติง อ
6.3รพ.จุฬา เด ติง อ
6.2รพ.จุฬา ทร ติง อ
6.1รพ.จุฬา ทร ติง อ

Share