นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บจก.เจมาร์ท โมบาย เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ผ่านโครงการ Jaymart JNFT Charity เจมาร์ท ปันรัก “รับ” เพื่อ “ให้”

3จัดหารายได้ ทันหุ้น มอบเงิน

 

Share