อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ร่วมกับ ชิเงกิ โคบายาชิ จัดกิจกรรมออกร้านจาก สอท.ญี่ปุ่น ในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

C-190713020008
C-190715012006
Share