เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีทีมแพทย์และเหล่ากาชาดจังหวัดมาให้บริการและอำนวยความสะดวก

2 บริหาร (ทร)
Share