ศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาฯ จัดเสวนา “วันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน

C-190713009152
Share