ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รับมอบเงินสนับสนุนจาก บมจ.เอ็ม บี เค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยจิตเวช ณ อาคารอานันทมหิดล รพ.จุฬาฯ

6
Share