รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างในสังคมอย่างสร้างสรรค์

5
Share