นายกฤษฎา บุญราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำ “โครงการส่งเสริม รณรงค์และการบริหารจัดการโลหิต” เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากการขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

4
Share