ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

11
Share