สถานเสาวภา แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 13 -17 ก.ค. 65 สำหรับการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงให้บริการตามวัน – เวลาที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

5
Share