นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำนวน 859,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ รพ.จุฬาฯ

1บางกอกโพส เชฟรอนมอบเงิน
Share