มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และห้างท็อปเจริญ ดำเนินโครงการแว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล 76 จังหวัด

6แนวหน้า โครงการแว่นตา (มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก)
Share