ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ รายได้มอบให้ศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ