สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ ประธานกรรมการ บจก.หนึ่งอยู่มั่นคง และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับจัดซื้อรถบริจาคโลหิต

2
Share