รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมเปิดงาน “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อ ชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง”

3
Share