ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รับมอบเงินสนับสนุนจาก บมจ. เอ็ม บี เค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยจิตเวช รพ.จุฬาฯ

2

 

Share