รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. ทีวี ธันเดอร์ ร่วมกับ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ผ่านการขายบัตรชมซีรีส์ “ทริอาช” รอบการกุศลในโครงการ “รวมหัวใจแฟนทริอาช เพื่อหัวใจคนไทย”

1