ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ โพสต์เฟซบุ๊ก ซีซั่นของ BA. 4 และ BA. 5 โอมิคอนจะระบาดเป็นระลอกเล็กน้อยทั้งปี เรายังคงสร้างกำแพงต้านการติดเชื้อไม่ได้ แต่ต้านโรคที่รุนแรงได้จากการฉีดวัคซีน

4